Dự kiến chường trình lớp nhỡ 3

Dự kiến chường trình lớp nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
giáo án chủ đề động vật nhỡ 3

giáo án chủ đề động vật nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Giáo án thi giáo viên giỏi trường lớp nhỡ 3

Giáo án thi giáo viên giỏi trường lớp nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Hoạt động vui chơi của lớp Lớn 1

Hoạt động vui chơi của lớp Lớn 1

Lượt xem:

[...]
Chuyên đề dinh dưỡng lớp nhỡ 3

Chuyên đề dinh dưỡng lớp nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Hội thi đồ dùng lớp lớn 1

Hội thi đồ dùng lớp lớn 1

Lượt xem:

[...]
Trang trí lớp lớn 1

Trang trí lớp lớn 1

Lượt xem:

[...]
Giáo án chủ đề trường mầm non nhỡ 3

Giáo án chủ đề trường mầm non nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Giáo án chủ đề trường mầm non lớp nhỡ 3

Giáo án chủ đề trường mầm non lớp nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Danh sách lớp nhỡ 3

Danh sách lớp nhỡ 3

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]